FUDGE JANUARY

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2017-12-11-18-21-58

P141 (右上)

MIL-17FBL60 “HEM SHIRRING SHIRT” COL.WHITE